Doprava v SR ku každej objednávke ZADARMO

Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

Zrušenie objednávky predávajúci oznámi bezodkladne kupujúcemu do + dňa od zrušenia objednávky.

Menovky pre vsetkych